Spletna stran je V izdelavi

Čezmejno sodelovanje in ekosistemske funkcije za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih.

Sobivanje ljudi in velikih zveri v severnih Dinaridih sega v daljno preteklost. To dediščino je treba negovati še naprej. Partnerji bodo vložili vsa svoja strokovna znanja in izkušnje, da bo sobivanje velikih zveri in ljudi na območju severnih Dinaridov še izboljšano.

Zakaj?

Da bi izboljšali ohranitveni status velikih zveri: risa, volka in medveda, ljudem pa omogočili boljše pogoje sobivanja z njimi.

Kako?

Z izboljšanjem čezmejnega upravljanja z velikimi zvermi prek:

 • vzpostavitve medinstitucionalnega sodelovanja,
 • harmonizacije spremljanja populacij volka in risa,
 • skupne analize povezljivosti habitatov,
 • skupnega vrednotenja ekosistemskih storitev velikih zveri.

Z IZBOLJŠANJEM SOBIVANJA LJUDI IN VELIKIH ZVERI prek informiranja, usposabljanja in drugih aktivnosti:

 • kmetija dobrih praks,
 • električne ograje in pastirski psi za preprečevanje škod,
 • aktivna signalizacija na prometnicah,
 • zavetišče za zapuščene risove mladiče,
 • medovarni smetnjaki,
 • ukrepi za usmerjanje obiskovalcev,
 • vzpostavitev središča za ozaveščanje o velikih zvereh.

Kje?

Območja Nature 2000: Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji ter del območja Gorski kotar i sjeverna Lika na Hrvaškem.

Območja nature 2000
V Krpanovem domu v Pivki bomo postavili interaktivno razstavo o velikih zvereh in o sobivanju ljudi in zveri. Središče bo tudi po izteku projekta osrednja točka dinarsko-kraškega prostora Slovenije in Hrvaške za prikaz in širjenje vseh orodij in znanj o velikih zveri ter usmerjanja obiska v celotnem območju severnih Dinaridov.
@Tomas Hulik
@Tomas Hulik
@Hubert Potočnik

Projekt se je začel septembra 2018 in bo trajal 30 mesecev. Vreden je 2.347.340 € in je sofinanciran iz ESRR-a v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška.