Stranica je V izgradnji

Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima.

Suživot ljudi i velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima seže u daleku prošlost i nasljeđe je koje treba i dalje graditi. Partneri će uložiti svoju stručnost i entuzijazam kako bi suživot ljudi i velikih zvijeri u području sjevernih Dinarida bio još uspješniji.

ZAŠTO?

Kako bi se poboljšala očuvanost velikih zvijeri (risa, vuka i medvjeda), a ljudima omogućili bolji uvjeti suživota s njima.

KAKO?

POBOLJŠATI PREKOGRANIČNO UPRAVLJANJE VELIKIM ZVIJERIMA kroz:

 • Uspostavu međuinstitucijske suradnje
 • Usklađivanje istraživanja populacija vuka i risa
 • Zajedničke analize povezanosti staništa
 • Zajedničkog vrednovanja usluga ekosustava od velikih zvijeri

POBOLJŠATI SUŽIVOT LJUDI I VELIKIH ZVIJERI kroz informiranje, edukaciju i druge aktivnosti:

 • Poljoprivredna gospodarstva dobre prakse
 • Elekrične ograde i pastirske pse za spriječavanje šteta
 • Aktivnu signalizaciju na prometnicama
 • Nastambu za napuštene mladunce risa
 • Spremnike za otpad sigurne za medvjede
 • Mjere za usmjeravanje posjeta
 • Osnivanje Centra za podizanje svijesti o velikim zvijerima

GDJE?

Područja Natura 2000: Javorniki-Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te dio područja Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj.

Područja Natura 2000
U Krpanovom domu u Pivki postavit ćemo interaktivnu izložbu o velikim zvijerima te suživotu ljudi i velikih zvijeri. Centar će i nakon završetka projekta biti središnja točka dinarskog prostora Slovenije i Hrvatske za prikaz i širenje svih alata i znanja o velikim zvijerima te usmjeravanja posjetitelja na cijelom području sjevernih Dinarida.
@Tomas Hulik
@Tomas Hulik
@Hubert Potočnik

Projekt je započeo u rujnu 2018. godine te će trajati 30 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 2.347.340 € a sufinanciran je iz ESRR-a u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.